Tietosuojaseloste

 

Tässä tietosuojaselosteessa (”tietosuojaseloste”) määritellään, miten me (määritelty jäljempänä) keräämme, jäsennämme, käytämme, säilytämme ja/tai käsittelemme (yhdessä ”käsittely”) henkilötietoja ja/tai arkaluontoisia henkilötietoja (yhdessä ”tiedot”), joita voit jakaa kanssamme ja/tai joita voimme saada sinusta ja/tai muista henkilöistä tuottamaamme ohjelmaan liittyen.

 

Rekisterinpitäjänä (tietojasi käsittelevä organisaatio) käsittelemme tietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) sekä muiden kulloinkin sovellettavien tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa  koskevien lakien sekä niiden muutosten  mukaisesti (yhdessä ”tietosuojalait”).

                        

Toivomme, että tämä tietosuojaseloste antaa selkeän käsityksen siitä, miten käsittelemme tietojasi, mutta voit ottaa meihin yhteyttä tämän tietosuojaselosteen lopussa olevien yhteystietojen avulla, jos sinulla on jotain tietojesi käsittelyyn liittyvää kysyttävää.

 

 

Tietoa meistä

Warner Bros. International Television Production Finland Oy (Y-tunnus: 2551458-5), jonka kotipaikka on Tallberginkatu 1 A 141, Helsinki, 00180, Finland (”me”,”meitä” tai ”meidän” jne.).

 

 

Tietoa ohjelmasta

 

Tämän tietosuojaselosteen viittaukset ”ohjelmaan” tarkoittavat tuotantoja, ohjelmia ja/tai sarjoja, joihin olet hakenut tai joissa esiintymiseen liittyen sinuun on otettu yhteyttä, ja/tai kaikki uudelleen muokatut, äänitetyt, formatoidut, päivitetyt tai kootut tai mitkä tahansa niihin liittyvät muut versiot tai sarjat tai spin-off-sarjat ja/tai muu sisältö (yhdessä ”ohjelma”).

 

 

Tietojen käsittelyä koskeva suostumus

Jos haluat tulla huomioiduksi ohjelmaa varten, pyydämme sinulta hakemuksessasi ilmoittamiesi arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyyn liittyvän suostumuksen (ohjelman roolituksiin liittyvässä tarkoituksessa). Arkaluontoiset henkilötiedot ovat tietoja, jotka sisältyvät jäljempänä lueteltuihin tietoryhmiin (f)–(n).

 

Sinulta voidaan myös pyytää suostumusta markkinointiviestintämme vastaanottamiseen muiden ohjelmien roolituksiin liittyen.

 

 

Millaisia tietoja keräämme?

Jos haluat hakea ja/tai osallistua ohjelmaan avustajana, pyydämme sinulta tiettyjä tietoja (”hakemus”). Hakemuksessa kanssamme jakamasi tiedot voivat sisältää seuraavaa:

(a)         nimi;

(b)         yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero);

(c)          sukupuoli;

(d)         ulkonäkö (myös kuvasi);

(e)         mieltymykset;

(f)           seurustelumieltymykset/sukupuolielämä;

(g)         rodullinen ja/tai etninen tausta;

(h)         terveystiedot;

(i)           poliittiset mielipiteet;

(j)           uskonnollinen tai elämänkatsomuksellinen vakaumus;

(k)          ammattiliiton jäsenyys;

(l)           geenitiedot;

(m)        rikosrekisteritiedot ja

(n)         biometriset tiedot.

 

Hakemuksesi yhteydessä esittämiesi tietojen lisäksi voimme ottaa sinuun yhteyttä pyytääksemme lisää tietoa ja/tai tietoja.

Tietojesi käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

 

 

 

 

 

 

 

Käsittelemme hakemuksessa ilmoitettuja tietoja ja muita hakuprosessin aikana ilmoitettuja sekä kerättyjä tietoja seuraavissa tarkoituksissa:

 

(a)    Silloin kun se on tarpeen jäljempänä lueteltujen oikeutettujen etujemme vuoksi ja silloin, kun tietosuojaan liittyvät oikeutesi eivät syrjäytä etujamme:

 

(i)               arvioidaksemme sopivuuttasi ohjelmaan osallistumiseen ja, jos sinut valitaan, mihin tahansa sellaisiin tarkoituksiin, joita voimme kohtuullisesti vaatia kehittääksemme, roolittaaksemme, tuottaaksemme, jaellaksemme ja/tai markkinoidaksemme ohjelmaa ja mitä tahansa siihen liittyvää verkkosisältöä, mainosmateriaaleja, myynninedistämiseen ja/tai jakeluun liittyviä aineistoja; joidenkin ohjelmien roolitukseen voidaan soveltaa myös lisäehtoja, joten lue ne aina huolellisesti ennen hakemuksen lähettämistä;

 

(ii)              viestiäksemme kanssasi hakemuksestasi;

 

(iii)             käyttääksemme tietojasi oikeudellisiin vaateisiin, sisäiseen lain noudattamisen valvontaamme sekä viranomaisvalvontaan osallistumiseen ja muihin lain edellyttämiin tarkoituksiin  (kuten tietojen luovuttaminen oikeudellisiin vaateisiin tai riita-asioihin liittyen) ja

 

(iv)             analysoidaksemme ja seurataksemme hakijoidemme monimuotoisuutta sovellettavien lakien mukaisesti.

 

(b)    Laatiaksemme tarvittaessa avustajasopimuksen tai ryhtyäksemme sopimukseen liittyviin toimenpiteisiin.

 

(c)    Suostumuksesi perusteella:

 

(i)               sellaisiin arkaluontoisiin henkilötietoihin liittyen, jotka ilmoitat meille hakemusprosessin yhteydessä, arvioidaksemme sopivuuttasi ohjelmaan;

 

(ii)              tarjouksien, myynninedistämisen, markkinoinnin, tietojen, uutisten ja/tai päivitysten ja/tai muun markkinointiviestinnän yhteydessä (”markkinointiviestintä”): hakemuksen yhteydessä tai muulla tavoin, ja sinulla voi myös olla mahdollisuus valita, haluatko vastaanottaa markkinointiviestintää meiltä sähköpostitse ja/tai ohjelman tilanneen televisio-ohjelmayrityksen, erikseen valitsemiemme yhteistyökumppaneidemme ja/tai viihde-, media- tai vapaa-ajan alan sponsoreiden puolesta lähetettävää markkinointiviestintää vai et;

 

(iii)             muiden ohjelmien roolituksiin liittyen: jos olet ilmoittanut, että haluat tulla huomioiduksi muiden sellaisten ohjelmien roolituksissa, joita me tai sidosyrityksemme aikovat tuottaa, voimme jakaa tiettyjä tietojasi, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi ja/tai muut valitut yhteydenottotavat ohjelman kehitys- ja/tai tuotantotiimien, tilaavien televisio-ohjelmayrityksien, vakuutusyhtiöiden ja/tai jakelijoiden kanssa.

 

(d)    Lain vaatimissa tarkoituksissa. Tähän sisältyy seuraavaa:

 

(i)               työterveys ja -turvallisuus: voimme käyttää tietojasi apuna tarvittavien kohtuullisten muutosten tekemisessä ja ohjelmassa esiintymiseesi liittyvissä tarpeellisissa riskien arvioinneissa tai hakemuksessasi ilmoittamien tietojesi tarkistamiseksi.

 

Tarvittaessa pyydämme suostumustasi ennen kuin käytämme tietojasi muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin.

 

 

Kenen kanssa jaamme tietojasi?

Kuulumme WarnerMedia, LLC. -konserniin. Meidän voidaan toisinaan edellyttää jakavan tietojasi (myös arkaluontoiset henkilötiedot) yhden tai useamman WarnerMedia Groupin konserniyhtiön kanssa konsernin sisäiseen liiketoimintaan liittyvistä syistä. 

Voimme myös jakaa tietojasi (myös arkaluontoiset henkilötiedot) muiden yritysten, organisaatioiden ja/tai henkilöiden kanssa tarkoituksissa, jotka liittyvät (i) sisäiseen liiketoimintaamme (myös tietojen jakaminen palveluntarjoajien kanssa); (ii) sivustomme ylläpitämiseen (myös tietojen jakaminen palveluntarjoajien kanssa); (iii) ohjelman roolitukseen, kehittämiseen, tuottamiseen ja/tai jakeluun (myös tietojen jakaminen tuotantotiimin, kanssatuottajien, tilaavan televisio-ohjelmayrityksen, sijoittajien, vakuutusyhtiöiden, jakelijoiden, tietoteknisten järjestelmien tarjoajien ja/tai matkustus- ja terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien kanssa) ja/tai (iv) noudattaaksemme kaikkia lakisääteisiä velvoitteitamme ja/tai tuomioistuinten määräyksiä.

 

Markkinointiviestintään liittyen: jos olet merkinnyt hakemukseesi, että haluat saada meiltä markkinointiviestintää, voimme jakaa tiettyjä tietojasi, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi ja/tai muut valitut yhteydenottotavat muiden yritysten, organisaatioiden ja/tai henkilöiden kanssa.

 

Muiden ohjelmien roolituksiin liittyen: jos olet ilmoittanut, että haluat tulla huomioiduksi muiden ohjelmien roolituksissa, voimme jakaa tiettyjä tietojasi, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi ja/tai muut valitut yhteydenottotavat ohjelman kehitys- ja/tai tuotantotiimien, tilaavien televisio-ohjelmayrityksien, vakuutusyhtiöiden ja/tai jakelijoiden kanssa.

 

Kaikkien yritysten, organisaatioiden ja/tai henkilöiden, joiden kanssa voimme jakaa tietojasi, edellytetään noudattavan tietosuojalakeja ja/tai muita sovellettavia lakeja. Jakaessamme tietojasi noudatamme asianmukaisia, tällaisten tietojen suojaamiseen tarkoitettuja teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä.

 

 

Kuinka kauan säilytämme tietosi?

a)     Ohjelmia koskevat hakemukset: Jos tietoja ei arkistoida tutkimukseen liittyvissä tarkoituksissa, kaikkia kanssamme hakemukseen liittyen jakamiasi tietoja säilytetään enintään kolme (3) vuotta ellet anna suostumustasi tietojen säilyttämiseen pidempään (esimerkiksi tullaksesi huomioiduksi mahdollisena avustajana muissa ohjelmissa).

 

Jos sinut valitaan avustajaksi ja osallistut ohjelmaan, tietosi säilytetään niin kauan kuin ohjelmaa lähetetään, jaellaan ja/tai hyödynnetään (joissakin tapauksissa tämä ei välttämättä pääty koskaan).

 

b)     Markkinointiviestintä: jos olet hakemuksessasi ilmoittanut, että haluat saada markkinointiviestintää, tietosi säilytetään siihen saakka, kunnes ilmoitat meille, että et enää halua vastaanottaa minkäänlaista markkinointiviestintää.

 

c)      Muiden ohjelmien roolitus: jos olet hakemuksessasi ilmoittanut, että haluat tulla huomioiduksi minkä tahansa muiden ohjelmiemme roolituksissa, tietosi säilytetään siihen saakka, kunnes ilmoitat meille, että et enää halua enää tulla huomioiduksi muissa ohjelmissamme.

 

 

Voimmeko muuttaa sitä, miten käsittelemme tietojasi?

Meillä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa ilman edeltävää ilmoitusta. Ilmoitamme kuitenkin sinulle, jos teemme oleellisia muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Käsittelemme tietojasi kulloinkin julkaistun tietosuojaselosteen mukaan.

 

 

Miten voit nähdä sinusta säilyttämämme tiedot?

Sinulla on oikeus saada kopio sinusta säilyttämistämme tiedoistasi tietosuojalakien mukaisesti. Jos haluat saada kopiot näistä tiedoista, ota meihin yhteyttä tämän tietosuojaselosteen lopusta löytyvien yhteystietojen avulla.

 

 

Entä sivuston linkit muille sivustoille ja sosiaaliseen mediaan?

 

Jos lähetit hakemuksesi meille sivuston kautta, muista, että sivustolla voi olla linkkejä muille sivustoille ja sosiaaliseen mediaan. Huomaathan, että emme ole vastuussa muiden sivustojen käytännöistä, mukaan lukien näiden sivustojen tietosuojakäytännöt. Suosittelemme, että luet myös näiden muiden sivustojen tietosuojaselosteet.

 

 

Keneen voit ottaa yhteyttä tietoihisi ja/tai tähän tietosuojaselosteeseen liittyen?

Jos haluat:

(i)               muuttaa, päivittää, oikeasta ja/tai päästä tietoihisi tai tietyissä tapauksissa pyytää tietojesi poistamista, pääsyn rajoittamista ja/tai peruuttaa tietojesi käsittelyä varten meille antamasi suostumuksen;

(ii)              ilmoittaa meille, että et enää halua tulla huomioiduksi mahdollisena avustajana (edellyttäen, että ole jo osallistunut ohjelmaan);

(iii)             muuttaa, päivittää, rajoittaa, poistaa tietojasi markkinointiviestintään liittyvissä tarkoituksissa tai muiden ohjelmien roolitukseen ja/tai muihin aiemmin hyväksymiisi tarkoituksiin liittyen ja/tai

(iv)             esittää tähän tietosuojaselosteeseen ja/tai tietojesi käsittelyymme liittyviä tiedusteluja;

 

Jos sinulla on kysyttävää tästä tieto suoja käytännöstä, voit ottaa yhteyttä meihin ja tietosuojavastaavaan meidän henkilökohtaisten oikeuksien pyyntö portaalin kautta täällä .

 

Muistathan, että tietojesi päivitys voi kestää jonkin aikaa, ja sinuun voidaan tämän ajan kuluessa ottaa yhteyttä markkinointiviestintään ja/tai muuhun roolitukseen liittyvissä tarkoituksissa.

 

Jos haluat valittaa siitä, miten käsittelemme tietojasi, ota meihin viipymättä yhteyttä yllä kuvatulla tavalla ja pyrimme hoitamaan asian. Jos et ole tyytyväinen siihen, miten olemme vastanneet ja/tai käsitelleet valituksesi, voit siirtää asian tietosuojaviranomaisen käsittelyyn (tällä hetkellä tietosuojavaltuutetun toimisto).